จำหน่ายกล่อง

ชุดห้องสตูดิโอ : 17 กล่อง

1,450.00฿

 • 2 กล่องเสื้อผ้าวางนอน (36″ x 24″ x 12″)
 • 10 กล่องขนาดเล็ก (18″ x 12″ x 12″)
 • 5 กล่องขนาดใหญ่ (24″ x 18″ x 18″)
 • 2 บับเบิ้ลแรพ (เมตร)
 • 2 เทป (ม้วน)
 • 10 กระดาษ (แผ่น)
หมวดหมู่:

รายละเอียด

 • 2 กล่องเสื้อผ้าวางนอน (36″ x 24″ x 12″)
 • 10 กล่องขนาดเล็ก (18″ x 12″ x 12″)
 • 5 กล่องขนาดใหญ่ (24″ x 18″ x 18″)
 • 2 บับเบิ้ลแรพ (เมตร)
 • 2 เทป (ม้วน)
 • 10 กระดาษ (แผ่น)

ชุดหนึ่งห้องนอน : 28 กล่อง

2,500.00฿

 • 3 กล่องเสื้อผ้าวางนอน (36″ x 24″ x 12″)
 • 15 กล่องขนาดเล็ก (18″ x 12″ x 12″)
 • 10 กล่องขนาดใหญ่ (24″ x 18″ x 18″)
 • 5 บับเบิ้ลแรพ (เมตร)
 • 3 เทป (ม้วน)
 • 20 กระดาษ (แผ่น)
หมวดหมู่:

รายละเอียด

 • 3 กล่องเสื้อผ้าวางนอน (36″ x 24″ x 12″)
 • 15 กล่องขนาดเล็ก (18″ x 12″ x 12″)
 • 10 กล่องขนาดใหญ่ (24″ x 18″ x 18″)
 • 5 บับเบิ้ลแรพ (เมตร)
 • 3 เทป (ม้วน)
 • 20 กระดาษ (แผ่น)

ชุดสองห้องนอน : 44 กล่อง

3,950.00฿

 • 4 กล่องเสื้อผ้าวางนอน (36″ x 24″ x 12″)
 • 25 กล่องขนาดเล็ก (18″ x 12″ x 12″)
 • 15 กล่องขนาดใหญ่ (24″ x 18″ x 18″)
 • 10 บับเบิ้ลแรพ (เมตร)
 • 5 เทป (ม้วน)
 • 30 กระดาษ (แผ่น)
หมวดหมู่:

รายละเอียด

 • 4 กล่องเสื้อผ้าวางนอน (36″ x 24″ x 12″)
 • 25 กล่องขนาดเล็ก (18″ x 12″ x 12″)
 • 15 กล่องขนาดใหญ่ (24″ x 18″ x 18″)
 • 10 บับเบิ้ลแรพ (เมตร)
 • 5 เทป (ม้วน)
 • 30 กระดาษ (แผ่น)