ประกันภัย

ประกันภัยการขนย้าย

ถึงแม้ว่าเราจะพยายามบรรจุ เคลื่อนย้าย และขนส่งสิ่งของของคุณอย่างดีที่สุด แต่ก็อาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดหรืออุบัติเหตุ (ที่ไม่สามารถควบคุมได้) ดังนั้นการขนย้ายสิ่งของจำเป็นต้องมีประกันเพื่อป้องกันการสูญหายหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถจัดการเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของคุณ

ประกันของใช้ในบ้าน

ประกันของใช้ในบ้านจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายชดเชยในกรณีที่ทรัพย์สินของคุณเสียหาย ถูกทำลายหรือถูกขโมยภายในบ้านของคุณ กรุณาติดต่อเราถ้าคุณต้องการทราบราคาประเมินของประกันประเภทนี้

โปรดทราบว่าเราไม่ได้เป็นนายหน้าประกันภัยที่ได้รับอนุญาต และสัญญาประกันทั้งหมดจะถูกเขียนโดยตรงจากตัวเเทนทำประกันที่เราเลือกใช้