วีซ่าและการตรวจคนเข้าเมือง

การอาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทย

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 30 วันจะต้องมีวีซ่า เราสามารถช่วยดำเนินการวีซ่าต่อไปนี้ให้คุณได้:

  1. วีซ่าธุรกิจ / ใบอนุญาตทำงาน หากคุณต้องการที่จะทำงานในประเทศไทย นี่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องใช้
  2. วีซ่า 90 วัน หากคุณตั้งใจที่จะอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 30 วัน คุณควรพิจารณายื่นขอวีซ่า 90 วัน
  3. วีซ่า 1 ปี คุณสามารถยื่นขอวีซ่าหนึ่งปีได้ หากคุณต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือดำเนินการใดๆที่ไม่ใช่เชิงธุรกิจ
  4. วีซ่าแต่งงาน หากคุณแต่งงานกับบุคคลสัญชาติไทย คุณสามารถยื่นขอวีซ่าแต่งงานได้ วีซ่านี้ช่วยให้คุณสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยกับคู่สมรสของคุณ ระยะเวลาเริ่มต้นสามเดือนและเพิ่มเป็นหนึ่งปีหลังจากนั้น
  5. วีซ่าเกษียณอายุ การออกวีซ่าเกษียณอายุได้ คุณต้องมีอายุมากกว่า 50 ปี และมีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตหลังจากเกษียณในประเทศไทย

หากคุณมีคำถามใด ๆ กรุณาสอบถามเราได้ทุกเมื่อ!

คลิกที่นี่ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลของประเทศไทย